سینی کشت

نمایش یک نتیجه
مزرعه خانگی
بستر کشت (002)
  ۱۰,۰۰۰ تومان
سینی کشت 128 سلولی
سینی کشت 128 سلولی
  موجود نیست
4.5 از 5
سینی کشت
سینی کشت 104 سلولی
  ۷,۰۰۰ تومان
سینی کشت
سینی کشت 24 سلولی
  موجود نیست
3.94 از 5
سینی کشت
سینی کشت 28 سلولی
  موجود نیست
photo_2016-11-17_12-55-374
کیت مزرعه خانگی (1333)
  ۶۷,۰۰۰ تومان
photo_2016-11-17_12-55-46
بستر کشت آویز (003)
  موجود نیست