انواع خاک

نمایش یک نتیجه
خاک تای سیز
خاک وکود آماده کاشت تای سیز
  ۵,۰۰۰ تومان
3.67 از 5
خاک بونسای آلمانی
خاک بونسای آلمانی
  ۱۸,۰۰۰ تومان
5 از 5
خاک کاکتوس
خاک کاکتوس آلمانی
  ۱۶,۵۰۰ تومان
3.67 از 5
خاک بنفشه
خاک بنفشه آفریقایی آلمانی
  ۱۶,۰۰۰ تومان
5 از 5
خاک ارکیده المانی
خاک ارکیده آلمانی
  ۲۷,۰۰۰ تومان
4.5 از 5
خاک بنفشه
پیت ماس آلمانی
  ۱۶,۵۰۰ تومان
3.64 از 5
خاک تراریوم گیلدا
خاک تراریوم
  ۱۰,۰۰۰ تومان
5 از 5
ورمی کمپوست تایزسیز
ورمی کمپوست تای سیز
  ۸,۰۰۰ تومان
3.8 از 5
پیت ما المانی
پیت ماس بزرگ
  موجود نیست
4.2 از 5
پیت ما المانی
پیت ماس کوچک
  موجود نیست
5 از 5
خاک کاکتوس ایرانی
خاک کاکتوس ایرانی
  ۷,۰۰۰ تومان
3 از 5
پرلیت
پرلیت
  ۵,۰۰۰ تومان
4 از 5
خاک ژله ای
خاک ژله ای
  ۵۰۰ تومان
پوکه صنعتی
پوکه صنعتی
  ۵,۰۰۰ تومان
3.86 از 5